EHITUS

*Ehitajal on õigus materjale muuta

Kandekonstruktsioonid:
Elamu seinad ja vahelaed on puitkarkassist, katuslagi puitfermidest.

Küttevarustus
Elamu köetakse õhk-vesi soojuspumbaga. Korterites on vesipõrandaküte. Saunades on elektrikeris.

Ventilatsioon
Hoones on sundväljatõmme ja fresh klapid

Energiatõhusus:
Hoone kütmiseks ja sooja vee saamiseks on õhk-vesi soojuspump.

Parkimine:
Parkimine on krundil, krundi sissesõidu ja elamu vahel parklas, kuhu on arvestatud 18 auto parkimine. 

Sissesõit parklasse on Väike-Rae teelt krundi loodeservast.

​Krundisisesed teed ja platsid
Parkla ja elamu sissepääsu vahele on projekteeritud jalgteed betoonkivisillutisel, kivi Kloostrikivi 208x68x60, toon hiili. 

Paigaldus fassaadiga paralleelselt, vuugid poole kivi ulatuses nihkes.
Elamu peasissepääsude varikatuste piki välisseina langevate vihmaveetorude otstes sillutise vahel betoonist vihmaveerenn soklist kaldega 

murupinnani. Renni toon hall. Parkla on asfaltkattega.

​Projekteeritud haljastus
Krunt heakorrastatakse, kaetakse valdavalt murukattega, istutatakse üherealine elupuuhekk Assaku-Jüri tee poolsele piirile.  

 

Vahelaed
Vahelaed on 195x45mm puittalad, vahel 200mm Isover KL35 vill. Talad on kaetud puitlaastplaadiga P5 18mm, millel põrandakütteplaat 25mm ja 

parkett aluskattega, kokku 16mm. Talade all on 28x70mm puitroovitus, millel mütsprofiil MP 16 ja kahekordne kipsplaat GN 13. 

Katus, katuslagi
Katuslagi on puitfermidel, vahel puistevill vähemalt 400mm. Fermide all aurutõkkekile, 28x70mm puitroovitus, millel mütsprofiil MP 16 ja 

kahekordne kipsplaat GN 13. Fermi peal on tuuletõkkekangas, puitroovid 45x70mm, OSB plaat 22mm ja SBS bituumen rullmaterjal kaks kihti. 

​Välisseinad
Välisseinad on 195x45 puitkarkassil, mille vahel 200mm Isover soojustus, kaetud 9mm tuuletõkkekipsi ja vastavalt välisviimistlusele kas tuuletõkke 

kanga, 21x45mm vertikaalsete ja horisontaalsete röövidega ning 23mm peensaetud vertikaalse poolsulund kuuselaudisega, (sort A või AB, 23x95 või 

23xl20mm) või kleepesegu, Paroc 50mm soojustuse, armeerimissegu ja võrgu ning sileda silikoonkrohviga.

Värvitava puitvoodrilaua niiskustase tohib olla maksimaalselt 15-18%, enne värvimist kruntida, värvida 2-3 korda (seni kuni soovitud toon värvikaardil on saavutatud). Fassaadilaudis on 3-tooniline, poolmatt silikoonvärviga, erineva pikkuse ja üksteisest nihutatu vuukidega. Õhumüra isolatsiooniindeks korteri ja välisruumi vahel 

Rw>50dB.

​Siseseinad
Kandev, korterite vaheline sisesein on topelt 45x95mm puitkarkassist, millede vahel lOOmm mineraalvill. Kahe karkassi vahel on õhkvahe 20mm. 

Karkassid on kaetud korterite poolt kahekordse kipsplaadistusega GN 13 ja GL 15. Viimistletud vastavalt ruumi kasutusotstarbele. 

Sein peab vastama tulepüsivusele EI 30, õhumüra isolatsiooniindeksile korterite eluruumide vahel Rw>55dB ja taandatud löögimürataseme 

indeksile korterist teise korterisse Ln,w>53dB.

 

Teised siseseinad on metallkarkassil või puitkarkassil kipsseinad vastavalt ruumi otstarbele ühe või kahekordse kipsplaadistusega. 

Siseseinte konstruktsioonid vt joonistelt. Õhumüra isolatsiooniindeks korteri ruumide vahel Rw>43dB.

Avatäited
Aknad ja terrassi uks on plasti kraamidel, argoontäitega ja kolmekordse klaaspaketiga, soojapidavus vähemalt U=0,8Mm2K. 

Välisuks on klaasiga turvauks. Uste soojapidavus on vähemalt U=l,0Mm2K. Akende toon on seest valge ja väljast tumehall, RAL 7016. 

Uste toon RAL 7016. Kaitseplekkide toon RAL 7016. Avatäited vt avatäidete spetsifikatsioon.

Kõikidel korteritel on terrassilaudisega kaetud terrassid, mõõtudega 2,0x5,2m, kaetud veepõhise terrassiõliga, toon hall.

​Fassaad
Elamu fassaadil on vertikaalsed ja horisontaalsed kujunduslikud elemendid,
Fassaadist eenduvad puitkonstruktsioonist silekrohvitud osad, toon valge.

Aknad: plastaknad 3xpakett, Glasaken
Korterisiseuksed: tammespooniga siseuksed

 

Vundament
Vundament on raudbetoonist plaatvundament termoplokkidel (L-plokk 400)

​Põrand 
Põrand on ette nähtud raudbetoonplaadina, soojustatud alt 3xl00mm EPS plaatidega. Põrandaplaadi sees on vesipõrandaküttetorud. 

​Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid
Kõik kandekonstruktsioonid on puitkarkassil. Trepi ava toestavad terastalad. Katuslage toestavad puitfermid.

​Trepid
Elamu trepp on puitkonstruktsioonist. Katusele pääseb elamu välisel otsaseinal oleva statsionaarse metallredeliga.

​Elektrivarustus
Elamu varustatakse elektriga vastavalt elektritarbimise liitumislepingule. Ridaelamu boksidesse on ette nähtud kõigile eraldi kilbid esikusse. 

Peakaitsme suuruseks on arvestatud 9x(3xl6A).

​Veevarustus
Veevarustus on ette nähtud Väike-Rae teelt varemprojekteeritud veetorustikust krundi piirile ehitatavast liitumispunktist maakraaniga. Projekteeritud torustik ühendatakse 

olemasoleva veetorustikuga. Vee sisend hoonesse on tehnoruumidest. Veevarustusega liitumiseks tuleb sõlmida liitumisleping. Veemõõdusõlm 

on tehnoruumis.

​Kanalisatsioon
Kanaliseerimine on krundi põhjapiirile rajatava liitumispunkti kaudu Väike-Rae teele
varem projekteeritud ühisvõrku